Een ongeval?

  1. Download een ongevalformulier
  2. Vul het zo snel mogelijk in
  3. Vraag aan bestuur@floorball-stimulo.be om het aan te vullen met een getuigenis
  4. Bezorg het zelf aan de verzekering, op het adres dat aangegeven wordt in het ongevalformullier