FBC Stimulo Denderleeuw - Raad van bestuur
Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opvolging van het Algemeen Beleid binnen de vereniging (financiën, interne communicatie, enz.) en het bewaken van de langetermijndoelstellingen die in onze statuten staan beschreven.


Organigram