FBC Stimulo Denderleeuw - Structuur

De structuur van FloorballclubStimulo Denderleeuw bestaat uit een paar grote pijlers: 

·         Raad van bestuur

·         Dagelijks bestuur

·         Trainersstaf

·         Vriendenkring

·         PR