FBC Stimulo Denderleeuw
 

FloorballclubStimulo Denderleeuw, opgericht in 1993,  is met een 100-tal leden één van de grootste floorballclubs in België.

Gezien de stijgende groei van het aantal leden heeft onze vereniging sinds 2004 de rechtsvorm van Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW) aangenomen.  

Onze club heeft ook de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport ondertekend. Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.